ขนส่งทางบกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การขนส่งทางบก
ประเภทการขนส่งทางบกถือเป็นพื้นฐานของการขนส่ง ผู้ประกอบการ SME หรือ StartUp สามารถใช้บริการขนส่งประเภทนี้ได้แม้เป็นธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น ในประเทศไทยเองก็มีบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งอยู่มากมาย ทำให้มีตัวเลือกในการตัดสินใจเรื่องต้นทุนของการขนส่งมากขึ้น หรือเลือกให้เหมาะกับประเภทสินค้าของเราเหมาะกับลูกค้าของเรา เรามีคำแนะนำข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางบกมาให้ดูกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.ขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก
การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นถือว่าเป็นพื้นฐาน และเป็นหัวใจของการเริ่มต้นการขนส่ง เพราะปัจจุบันถนนหนทางได้ถูกทำให้ดีขึ้นมาก ขยายการเชื่อมต่อตามจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

ข้อดี
-สะดวกรวดเร็ว
-สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรง
-บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง
-ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
-เหมาะสมกับขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง
-ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น

ข้อเสีย
-ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด
-มีความปลอดภัยต่ำถ้าพาหนะที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน
-เวลาการขนส่งอาจคลาดเคลื่อนตามสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

2.การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งทางรถไฟเป็นเส้นทางการลำเลียงที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยดำเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนักๆปริมาณมากและในระยะทางไกลอัตราค่าบริการไม่แพงการขนส่งทางรถไฟจะมีกำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้าทั้งนี้รถไฟจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

ข้อดี
-รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ
-ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น
-ประหยัดขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหลายชนิด
-สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า
-ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ

ข้อเสีย
-มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก
-ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย
-ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้
-ความยืดหยุ่นมีน้อยเพราะมีเส้นทางตายตัว

การขนส่งทางบกประเภทการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นในปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมากหน้าหลายตาให้กับผู้ประกอบการประเภทต่างๆได้เลือกใช้บริการ โดยมีการใช้จ่ายในการขนส่งที่ถูกและสามารถส่งได้ในปริมาณที่น้อย เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ SME หรือ StartUp สามารถใช้บริการการขนส่งทางบกได้ ไม่ว่ากับสินค้าประเภทใด เนื่องจากไม่ต้องห่วงเรื่องปริมาณในการขนส่ง เพราะไม่ต้องขนส่งในปริมาณที่มากเหมือนกับการขนส่งประเภทอื่นๆ และในส่วนของการขนส่งทางรถไฟมีความคล้ายคลึงกับการขนส่งทางน้ำและทางอากาศ เนื่องจากสามารถส่งสินค้าได้ในประมาณที่มาก แต่มีข้อดีกว่าการขนส่งทางน้ำและทางอากาศ คือ ไม่ต้องห่วงในเรื่องของดินฟ้าสภาพอากาศ สามารถขนส่งได้แม้สภาพอากาศจะไม่พร้อม เพราะฉะนั้นการขนส่งทางบกจึงค่อนข้างสะดวกในด้านที่สามารถเลือกส่งได้ทั้งปริมาณที่น้อยและปริมาณที่มาก เพราะมีบริการที่รอบรับอยู่ทั้งสองรูปแบบ และยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกในการให้บริการ

ต้นฉบับ https://bit.ly/3j3bZd9

นำเข้า 1688 สินค้าจากจีน สั่งสินค้า Taobao จากจีน ซื้อสินค้าจากจีน คาร์โก้จีน ทัวร์พ่อค้าแม่ค้าจีน

ใส่ความเห็น